SHPRESA-AL SECURITY

Shpresa Security Systems Shpk, vjen nga nje grup kompanish e formuar ne 1997 e cila ka prodhuar disa kompni dhe biznese nder me te suksesshmet ne Shqiperi.. Vete emri perfaqeson shpresen dhe ambicjen per arritje, konsolidim dhe sukses.

Kompania ka mbi 440 të punësuar, 1500 m² zyra, 3500 m² e qendr ekspozitë dhe pasuri të tjera.Në shtator 2006, Kompania jonë hapi degën e sistemit të sigurisë "Shpresa-AL SECURITY" me qëllim që të jetë furnizuesi kryesor për shitje me shumicë dhe pakicë te sistemet e siguris, kamerat e vezhgimit, sistemet e alarmit, sistemet e aksesit,telefoni, komunikim, mbrojtje, spy e tjj në territorin tonë e më gjerë.

Shpresa-Al Security Lider në fushën e tregtimit të produkteve të sigurisë në shqipëri.Ne i ofrojmë tregut një gamë të gjerë të sistemeve të sigurisë ku mund të përmendim sisteme vëzhgimi, sisteme alarmi, sisteme aksesi, telefoni, mbrojtje, komunikim, spy, etj. Shpresa al security është e përbërë nga një staf i kualifikuar në zgjidhjen e problemeve të sigurisë. Detyra jonë është të japim zgjidhje profesionale në këtë sektor, duke filluar që nga zgjedhja e sistemit që keni nevojë, deri tek planifikimi dhe instalimi. Kjo degë ka për synim të mbulojë fushën e sigurisë me produkte dhe shërbim të standarteve Europiane në teritorin e shqiperisë dhe më gjerë. Sistemet e sigurise, si kamerat e vëzhgimit,alarmet, video fonitë, sistemet e aksesit nuk janë më nje luks por një domozdoshmëri në ditët e sotme.