Klientet Tanë

Ministria Rendit & Mbrojtjes
Ministria Financës
Drejtoria Doganave dhe Tatimeve
Presidenca
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
Bashkia Tirane